National Speakers

 • Dr Mangat Dogra
 • Dr Sri Ganesh
 • Dr Soosan Jacob
 • Dr Swati kaliki
 • Dr Chitra Ramamurthy
 • Dr Shettal Brar
 • Dr Kavita Rao
 • Dr Nidhi pandey
 • Dr Chaitra Jaydev
 • Dr Gaurav Luthra
 • Dr Biraj Jyoti Goswami
 • Dr Arundhuti Borthakur
 • Dr Arundhuti tamuli
 • Dr Abhijit Handique
 • Dr Rajen Gogoi
 • Dr Pranav Ranjan
 • Dr Phani sarkar
 • Dr Praveen Subudhi
 • Dr Ajit Babu Maji
 • Dr Pramod S Bhende
 • Dr Lalit Verma
 • Dr S Natarajan
 • Dr Aditya Kelkar
 • Dr Vishal Agarwal
 • Dr Sonal Jhadav
 • Dr Maneesh Bapayee
 • Dr Jayant Guha
 • Dr Mallika Goyal
 • Dr Srinivas joshi
 • Dr Namrata Sharma
 • Dr Barun Nayak
 • Dr Navin Jayakumar
 • Dr Rasmin Ghandhi
 • Dr Jai Kelkar
 • Dr Ramalingam
 • Dr Akshay Nair
 • Dr Devendra Venkatramani
 • Dr Saban Horo
 • Dr D Ramamurthy
 • Dr Ajay Aurora
 • Dr Arup Chakrabarti
 • Dr Prasant Bawankule
 • Dr Nitin Maksane
 • Dr M J Burman
 • Dr Harsul Tak
 • Dr Angshuman Sinha
 • MAJOR BHARATENDRA SINGH PARIHAR
 • Dr PRADNYA SRIRAM